Tjänsteavtalets varaktighet/Uppsägning/Bindningstid

Vi erbjuder tjänsterna utan bindningstid. Om inget annat särskilt avtalats, förnyas automatiskt för en tid motsvarande den ursprungliga avtalsperioden. Du kan när som helst säga upp avtalet inom trettio (30) dagar från att avtalet ingick. 

 

Priser/Prisjustering

Alla priser som anges är exklusive moms. Ni ansvarar för mervärdesskatt, som utgår för de tjänster ni köper av oss.

Vi har rätt att höja priset i men då måste vi kontakta er och informera senast trettio 30 dagar om dessa förändringar i förväg och ge er möjlighet att säga upp avtalet om ni inte vill acceptera det nya priset.

Priserna för tjänsterna gäller de priser som anges här:

https://rapportskollen.com/pricing/

Underhåll/Tjänstuppdatering

Ibland behöver vi uppdatera eller underhålla programmet för att förbättra prestanda, säkerhet eller funktionalitet. Detta innebär begränsad tillgång till en tjänst under denna tid, men det är nödvändigt för att se till att tjänsten fungerar korrekt.

All information om programmet och nya funktioner, prisändringar eller underhåll, kommer att informeras via på Rapportskollens hemsidan eller via e-post.

 

Fakturering/Betalning

Fakturering baseras på antal användaren som har minst en registrering under en månadsperiod och sker i efterskott.

 

Om vi inte har kommit överens om något annat ska betalning ske senast tjugo (20) dagar från fakturadatum.

Vid utebliven betalning eller försenad betalning av tjänster från kunden, förbehåller sig Rapportskollen rätten att avbryta kundens tillgång till tjänsten eller debitera dröjsmålsränta. Obetalda fakturor skickas till påminnelse. Om det inte löses inom rimlig tidsperiod förbehåller sig Rapportskollen rätten att säga upp kundens tillgång till tjänsten.

 

Kundens skyldigheter/Ansvar

Kunden måste ta ansvar för att använda programmet på ett säkert sätt och följa alla gällande lagar och bestämmelser.

Kunden får inte använda programvaran på ett olagligt eller skadligt sätt och får inte överföra eller bearbeta skadlig kod eller data genom programmet.

Kunden har ansvar för att förvara lösenord säkert eller för obehörig tillgång till tjänster. Det är upp till användaren att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sina lösenord och förhindra obehörig åtkomst till sina konton och tjänster.

Kunden är ansvarig för att alltid tillhandahålla uppdaterad kontaktinformation, inklusive en

e-postadress till Rapportskollen

 

Tjänster tillgänglighet

Våra Tjänster är tillgängliga dygnet runt, med undantag från planerade underhålls och uppdaterings av programmet.

Support

Vi kan erbjuda information och rådgivning om hur man använder tjänsterna på ett effektivt sätt och hur man konfigurerar integrationer. Om du har specifika frågor om hur tjänsterna fungerar eller hur man bäst använder dem, tveka inte att fråga oss så ska vi göra vår bästa för att ge dig relevant information och rådgivning.

Vi kan jag inte erbjuda support i frågor om bokföring eller andra icke-tekniska frågor som inte är relaterade till tjänsterna.

Överlåtelse av tjänsteavtal

Överlåtelse av avtalet från kunden till ny avtalspart får endast ske efter skriftligt godkännande från Rapportskollen

 

Lagring av data

Rapportskollen kan vidta olika åtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras på ett ansvarsfullt och säkert sätt, exempelvis genom att ha lämpliga säkerhetsåtgärder på plats för att skydda personuppgifter från obehörig åtkomst, förändring eller radering. Vi har också en tydlig personuppgiftspolicy som beskriver vilka personuppgifter som samlas in, hur de används och skyddas, samt vilka rättigheter användare har när det gäller deras personuppgifter.